Afgelopen week kwam mijn moeder langs en haar eerste opmerking was: "Is die trap nu nog niet geverfd!" en het bewijs stond voor haar. De trap was inderdaad nog steeds niet geschilderd.

En dat komt door dat ik druk bezig was met een andere rotklus namelijk het verfklaar maken van de deuren op de overloop.

Omdat ik nog al wat keren ben gewisseld van werkgever heb ik ook meerdere pensioenverstrekkers. De ene geeft, bruto, 7 euro per jaar en de andere iets meer. In totaal waren er wel een stuk of 10 organisaties die mij na het behalen van de AOW gerechtigde leeftijd zouden gaan betalen. Om dat ik dat toch wel een beetje veel begon te vinden heb ik aan de pensioenverstrekker van Zeeman gevraagd of zij ook niet al die kleine pensioentjes er bij wilden hebben.

gestaag verder met de hal. Zo als jullie hebben kunnen zien heb ik een doorgeefluik gemaakt van de hal naar de kamer maar dat was omdat ik graag op deze manier mijn schakelaars zie. Nu had ik nog een achterstallig klusje namelijk uitzoeken welk stopcontact en lamp op welke elektragroep zit. Toen we hier kwamen wonen heb ik een mooie nieuwe stoppenkast gekocht en deze met hulp van Denny geplaatst. Meterkast met zeven groepenDaar zitten zes groepen in maar alleen van groep zes wist ik wat daar op stond.

Geachte heer Roosemalen,

Zoals gemeld heb ik uw mail besproken in mijn portefeuillehoudersoverleg afgelopen maandag. Hieronder mijn reactie.

Bij de reconstructie van de weidebloemenbuurt zijn de drempels aangelegd zoals die er de afgelopen jaren hebben gelegen. Deze drempels voldeden niet aan de richtlijnen voor een 30 km/u drempel, omdat er een busroute was. Nu de bus er niet meer rijdt worden de drempels wel volgens de richtlijnen aangelegd. Dit wordt bekostigd uit het budget “kleinschalige aanpassingen”. Dit budget is beperkt. De aanpassingen die zijn gepland kunnen uitgevoerd worden, maar er is inderdaad onvoldoende budget om alle bushalten te verwijderen. Er worden nog reconstructieprojecten voorzien in de wijk. Het verwijderen van de overige halten wordt daarin meegenomen. We moeten uiteraard zorgvuldig omgaan met het gemeenschapsgeld. Door dit in een groter project mee te nemen worden kosten bespaard.

Er is opdracht gegeven voor het aanpassen van de asfaltdrempels. Het is afhankelijk van de weersomstandigheden wanneer dit uitgevoerd kan worden. Maar ook afhankelijk van de beschikbaarheid van een asfaltmachine. De aannemer mag dit inderdaad zo gunstig mogelijk inplannen zodat dit weer kosten bespaard. Het is natuurlijk niet zo dat dit maanden kan gaan duren. Daarover zijn afspraken met de aannemer.

De reeds aangepaste drempels voldoen nog niet aan de richtlijnen zoals we die nu hanteren. Er moeten nog aanpassingen plaatsvinden. Dit zal binnenkort worden uitgevoerd. Het kan zijn dat u in de stad verschillende typen drempels tegenkomt. Er zijn drempels voor erven, 30 km/u straten, 50 km/u en 60 km/u straten. Daarnaast liggen er nog uitritconstructies. Daarbij komt u ook nog verouderde typen tegen in de stad. De richtlijnen voor drempels zijn nu weer anders dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden. Het is niet zo dat we telkens alle drempels moeten en gaan aanpassen als er nieuwe richtlijnen zijn. Dit wordt bij projecten weer doorgevoerd.

Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Zoals aangegeven wordt één en ander uitgevoerd. Ik wil u overigens nog vriendelijk verzoeken de naam en eventuele contactgegevens van mijn ambtenaar, de hr. Zuidhoek, van internet te verwijderen. Ambtenaren voeren uit namens het college en kunnen zich niet in het openbaar verweren. Ik vind het daarom niet wenselijk als zijn naam op internet staat. Ik hoop dat u dit begrijpt.

Met vriendelijke groet,
Kees van Velzen
Wethouder Verkeer & Vervoer


Geachte raadsleden en wethouder van Velzen,

Als eerste wil ik graag mijn excuses aanbieden aan u, wethouder van Velzen, dat u heb lastig gevallen met de verkeersremmende middelen in de Weidebloemenbuurt. Heel dom van mij maar ik was er van overtuigd dat u daar voor verantwoordelijk was maar dat blijkt na een kort onderzoek van mij helemaal niet zo te zijn.

Nee, de gemeenteraad is verantwoordelijk voor het bedenken, of goedkeuren, van de plannen met betrekking tot het verbeteren van de leefomgeving en/of omstandigheden, van de burgers van een gemeente. Zo moet de gemeenteraad dus ook het financiële gedeelte daar van goedkeuren en ook in de gaten houden of deze plannen wel uitgevoerd worden zo als deze zijn vast gelegd.

Toen ik dus de vorige e-mail verstuurde aan alle gemeenteraadsleden zou het wel zo netjes geweest zijn dat niet alleen het CDA had gereageerd maar alle betrokken partijen!