Geachte heer Roosemalen,

Zoals gemeld heb ik uw mail besproken in mijn portefeuillehoudersoverleg afgelopen maandag. Hieronder mijn reactie.

Bij de reconstructie van de weidebloemenbuurt zijn de drempels aangelegd zoals die er de afgelopen jaren hebben gelegen. Deze drempels voldeden niet aan de richtlijnen voor een 30 km/u drempel, omdat er een busroute was. Nu de bus er niet meer rijdt worden de drempels wel volgens de richtlijnen aangelegd. Dit wordt bekostigd uit het budget “kleinschalige aanpassingen”. Dit budget is beperkt. De aanpassingen die zijn gepland kunnen uitgevoerd worden, maar er is inderdaad onvoldoende budget om alle bushalten te verwijderen. Er worden nog reconstructieprojecten voorzien in de wijk. Het verwijderen van de overige halten wordt daarin meegenomen. We moeten uiteraard zorgvuldig omgaan met het gemeenschapsgeld. Door dit in een groter project mee te nemen worden kosten bespaard.

Er is opdracht gegeven voor het aanpassen van de asfaltdrempels. Het is afhankelijk van de weersomstandigheden wanneer dit uitgevoerd kan worden. Maar ook afhankelijk van de beschikbaarheid van een asfaltmachine. De aannemer mag dit inderdaad zo gunstig mogelijk inplannen zodat dit weer kosten bespaard. Het is natuurlijk niet zo dat dit maanden kan gaan duren. Daarover zijn afspraken met de aannemer.

De reeds aangepaste drempels voldoen nog niet aan de richtlijnen zoals we die nu hanteren. Er moeten nog aanpassingen plaatsvinden. Dit zal binnenkort worden uitgevoerd. Het kan zijn dat u in de stad verschillende typen drempels tegenkomt. Er zijn drempels voor erven, 30 km/u straten, 50 km/u en 60 km/u straten. Daarnaast liggen er nog uitritconstructies. Daarbij komt u ook nog verouderde typen tegen in de stad. De richtlijnen voor drempels zijn nu weer anders dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden. Het is niet zo dat we telkens alle drempels moeten en gaan aanpassen als er nieuwe richtlijnen zijn. Dit wordt bij projecten weer doorgevoerd.

Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Zoals aangegeven wordt één en ander uitgevoerd. Ik wil u overigens nog vriendelijk verzoeken de naam en eventuele contactgegevens van mijn ambtenaar, de hr. Zuidhoek, van internet te verwijderen. Ambtenaren voeren uit namens het college en kunnen zich niet in het openbaar verweren. Ik vind het daarom niet wenselijk als zijn naam op internet staat. Ik hoop dat u dit begrijpt.

Met vriendelijke groet,
Kees van Velzen
Wethouder Verkeer & Vervoer


Geachte raadsleden en wethouder van Velzen,

Als eerste wil ik graag mijn excuses aanbieden aan u, wethouder van Velzen, dat u heb lastig gevallen met de verkeersremmende middelen in de Weidebloemenbuurt. Heel dom van mij maar ik was er van overtuigd dat u daar voor verantwoordelijk was maar dat blijkt na een kort onderzoek van mij helemaal niet zo te zijn.

Nee, de gemeenteraad is verantwoordelijk voor het bedenken, of goedkeuren, van de plannen met betrekking tot het verbeteren van de leefomgeving en/of omstandigheden, van de burgers van een gemeente. Zo moet de gemeenteraad dus ook het financiële gedeelte daar van goedkeuren en ook in de gaten houden of deze plannen wel uitgevoerd worden zo als deze zijn vast gelegd.

Toen ik dus de vorige e-mail verstuurde aan alle gemeenteraadsleden zou het wel zo netjes geweest zijn dat niet alleen het CDA had gereageerd maar alle betrokken partijen!

Afgelopen vrijdag was hier de heer Mark Vermeulen van het CDA om met mij door de wijk te lopen en de situatie in ogenschouw te nemen. Dat was tenminste gezegd toen we telefonisch de afspraak maakte. Hij kwam hier aan, gewapend met een paraplu want het was regenachtig, maar wist te vertellen dat hij ook in de Weidebloemenbuurt woonde en dus bekend was met de situatie. Daarom hebben we gezamenlijk besloten om niet langs de verkeersdrempels te lopen.

Op dat moment wist ik nog niet dat de heer Vermeulen als raadslid van de gemeente al had behoren te weten wat er speelde en hebben we een redelijk gesprek gehad over het probleem waarbij ik nu te horen kreeg; “We gaan vragen stellen aan de wethouder!”.

Wat mij wel opviel is dat ook de heer Vermeulen, net als wethouder van Velzen, nooit goed gelezen heeft waar het nu precies om draait. Ik heb, bijvoorbeeld, de heer Vermeulen meerdere keren moeten vertellen dat het hoogteverschil bij de diverse verkeersremmende drempels niet meer dan acht (8) centimeter is terwijl ik dat ook duidelijk heb omschreven in mijn laatste e-mail en op mijn website. En daarbij heb ik het dus over de verkeerdrempels zo als genoemd in mijn eerste e-mail.

Nu begrijp ik ook wel dat, zo vlak voor de verkiezing van een nieuwe gemeenteraad, het belangrijker is voor de gevestigde partijen om eerst stemmen te gaan winnen dan om een oplossing voor dit probleem te vinden maar hopelijk is één van de gemeenteraadsleden die deze e-mail heeft ontvangen ook nog genegen om er iets mee te doen na 21 maart!

Onderstaande was de tekst uit de eerste e-mail;

Het gaat om de verkeersremmende middelen op de Korenbloemweg, Boterbloemweg en Pinksterbloemweg. Deze konden niet aangepast worden naar de 30 Km. p/u drempels, omdat de stadsbussen over deze wegen reden. De route van deze stadsbus is nu veranderd en rijd dus niet meer over deze straten en er is toegezegd dat dit jaar, 2017, de verkeersdrempels zouden worden aangepast.

Nu heb ik geconstateerd dat er dranghekken hebben gestaan bij de verschillende drempels en heb ik ook een beetje zand zien liggen op de plek waar de zwart en witte stenen liggen maar ik heb nog niet kunnen merken dat deze drempels ook het verkeer remmen.

Met mijn auto kan ik over de verkeersremmende drempels langs de Westkanaalweg niet harder dan 50 Km. per uur, is een 60 Km. weg, en over de verkeersdrempel op de Veldbloemweg ter hoogte van het Ericapark zit ik met 40 Km. p/u op een mooie snelheid terwijl dit een 50 Km. p/u weg is.

Over de verkeersdrempel, die op de kruising Korenbloemweg, Haagwinde en Wikkestraat ligt, kan ik met 70 Km. p/u over heen rijden terwijl dit een 30 Km. p/u zone is.

Graag verneem ik van u wat de reden is dat deze verkeersdrempels niet dusdanig zijn aangepast dat ik daar niet harder overheen kan dan met een gangetje van 20 Km. p/u aangezien de andere wegen mij toch ook “verplichten” om 10 Km. p/u langzamer te rijden.

Deze tekst kunt u ook lezen op https://roosemalen.nl/verkeersremmende-middelen
Het antwoord er op van de betrokken ambtenaar met mijn reactie kunt u lezen op https://roosemalen.nl/verkeersremmende-middelen-2
De reactie van de ambtenaar op mijn foto’s en uitleg kunt u vinden op https://roosemalen.nl/ongelofelijk