Geachte burgemeester, wethouders en gemeenteraadsleden;

Vol ongeloof las ik het laatste antwoord van de gemeenteambtenaar op mijn vragen over de verkeersremmende middelen in de Veldbloemenwijk.

Mijn eerste e-mail had ik aan de burgemeester en diverse wethouders gestuurd omdat mij niet precies duidelijk was wie voor dit probleem verantwoordelijk was en luide als volgt:

Geachte burgemeester en wethouders,

Het gaat om de verkeersremmende middelen op de Korenbloemweg, Boterbloemweg en Pinksterbloemweg. Deze konden niet aangepast worden naar de 30 Km. p/u drempels, omdat de stadsbussen over deze wegen reden. De route van deze stadsbus is nu veranderd en rijd dus niet meer over deze straten en er is toegezegd dat dit jaar, 2017, de verkeersdrempels zouden worden aangepast.

Nu heb ik geconstateerd dat er dranghekken hebben gestaan bij de verschillende drempels en heb ik ook een beetje zand zien liggen op de plek waar de zwart en witte stenen liggen maar ik heb nog niet kunnen merken dat deze drempels ook het verkeer remmen.

Met mijn auto kan ik over de verkeersremmende drempels langs de Westkanaalweg niet harder dan 50 Km. per uur, is een 60 Km. weg, en over de verkeersdrempel op de Veldbloemweg ter hoogte van het Ericapark zit ik met 40 Km. p/u op een mooie snelheid terwijl dit een 50 Km. p/u weg is.

Over de verkeersdrempel, die op de kruising Korenbloemweg, Haagwinde en Wikkestraat ligt, kan ik met 70 Km. p/u over heen rijden terwijl dit een 30 Km. p/u zone is.

Graag verneem ik van u wat de reden is dat deze verkeersdrempels niet dusdanig zijn aangepast dat ik daar niet harder overheen kan dan met een gangetje van 20 Km. p/u aangezien de andere wegen mij toch ook “verplichten” om 10 Km. p/u langzamer te rijden.

Daar op kreeg ik al vlug een antwoord terug van de heer van Velzen waarin hij aangaf dat hij de verantwoordelijke wethouder was en dat hij het bericht had door gestuurd maar dat ik wel even geduld zou moeten hebben in verband met de vakantie. Dit kunt u ook nalezen op https://roosemalen.nl/verkeersremmende-middelen

Maar een antwoord volgde op 9 januari 2018 en luide als volgt:

Beste heer Roosemalen,

Ik ben beheerder verkeer en heb samen met de wegbeheerder opdracht gegeven aan de aannemer om de drempels aan te passen en extra parkeervakken aan te laten brengen ter hoogte van de oude bushaltes. In december 2017 zouden ook de asfaltdrempels worden aangepast in de ring en extra worden aangelegd, dit is uitgesteld vanwege het slechte weer. Dit zal dus nog moeten gebeuren.

Ik ben het met u eens dat de aanpassing van de drempels (plateaus) nog niet het gewenste resultaat opleveren. Het is wel lastig om de bestaande situatie aan te passen gezien we rekening moeten houden met de bestaande hoogteverschillen. Momenteel zijn we bezig om wat eigen stratenmakers in dienst te nemen. Ik wil met hun kijken of we de drempels nog steiler kunnen maken. Kortom het heeft nog onze aandacht de komende periode.

Heeft u verder nog vragen hoor ik dit graag.

Met vriendelijke groet,
gemeenteambtenaar,
Beheerder Verkeer

Om de gemeenteambtenaar van dienst te zijn heb ik een aantal foto’s gemaakt van de bushaltes die nog wel in de wijk aanwezig zijn en de verkeersdrempels. Met behulp van deze foto’s heb ik een e-mail terug geschreven aan de gemeenteambtenaar waarin ik uitleg hoe de drempels wel aangepast zouden kunnen worden zo dat auto’s er wel voor afremmen. Deze tekst kunt u lezen op deze pagina https://roosemalen.nl/verkeersremmende-middelen-2 zo dat deze e-mail niet te lang en onoverzichtelijk word.

Vol verbazing heb ik het antwoord wat ik daar op terug kreeg gelezen en vraag ik mij af of ik wel goed begrijp wat hier staat.

Beste heer Roosemalen,

Bedankt voor uw gedetailleerde antwoord. Ik zal ze proberen op volgorde te antwoorden.

Het klopt inderdaad dat niet alle bushaltes zijn verwijderd. Het plan is om dit mee te nemen in een project. Dit is voordeliger gezien de werkzaamheden die zijn uitgevoerd uit het beperkte budget van de verkeersgroep is gedaan. Wanneer deze projecten gaan spelen is nog niet bekend.

Betreft de planning: de aannemer heeft uiteraard meerdere projecten en deze en deze worden gepland tot eind van het jaar. In dit geval kon het helaas niet doorgaan. De aannemer begint komende week weer en deze werkzaamheden staan op de planning. Ik ga ervan uit dat de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra het weer het toelaat. Het is niet anders.

Betreft de hoogte van de drempels. We hebben te maken met standaard afmetingen die we moeten hanteren. Dit in verband met mogelijke schadeclaims. De aanpassing zal hier zoveel mogelijk aan moeten voldoen. Wat u aangeeft is een oprit. Daar is de snelheid veel lager.

Zulke scherpe drempels mogen we echter niet aanbrengen. De drempels aan de zijde van de Korenmolen zijn al scherper dan die van de Pinksterbloemweg. Zoals ik al eerder aangaf ga ik mijn best doen om deze nog iets scherper te krijgen maar dit zal niet zoals een opritdrempel worden.

verkeerdrempel.jpg

Betreft de planning van de aanpassing heb ik nog geen zicht in maar ik mijn best doen.

Vriendelijke groet,

 Met vriendelijke groet,
gemeenteambtenaar,
Beheerder Verkeer

Begrijp ik nu echt goed dat hier staat dat er een project moet worden bedacht om de bushaltes die nog niet zijn aangepast naar een parkeerplaats als nog te veranderen?

Begrijp ik goed dat er geen geld meer is om deze bushaltes en de verkeerdrempels aan te passen?

En begrijp ik ook goed dat er nog geen idee is wanneer dat dan gedaan gaat worden?

Begrijp ik goed dat een aannemer maar zelf bepaalt wat hij gaat doen en wanneer hij dat gaat doen en dat we maar moeten afwachten tot dat deze aannemer het gaat doen?

Begrijp ik goed dat de heer Wills Zuidhoek mijn voorbeeld van de verkeersdrempel in de Veldbloemweg, ter hoogte van het Ericapark, negeert en mij duidelijk probeert te maken dat auto’s minimaal 30 Km. per uur moeten kunnen rijden?
De verkeersdrempel in de Veldbloemweg zorgt er voor dat ik niet harder er over heen durf te rijden dan 40 Km. per uur terwijl ik de verkeersdrempel in de Korenbloemweg, ter hoogte van de Wikkestraat, met een snelheid van 70 Km. per uur durf te nemen en dan nog niet echt iets voel.

Er is toch een maximum snelheid voor een woonwijk, 30 Km. per uur, en we mogen toch ook langzamer dan die snelheid rijden?

En ook voor deze aanpassingen is weer geen idee wanneer dit nu werkelijk gaat gebeuren.

In afwachting van de antwoorden op mijn vragen,
Arjan Roosemalen